W nowoczesnym biznesie zarządzanie doznaniami klientów oznacza dostarczanie im dodatkowej wartości, która w ostatecznym rachunku może decydować o sukcesie rynkowym firmy. Miarą tej wartości jest bilans doświadczeń klienta związanych z:

  • produktem
  • procesem jego zakupu
  • obsługą posprzedażową
  • każdym innym kontaktem z organizacją
  • wizerunkiem organizacji

Każdemu z tych elementów należy poświęcać jednakową uwagę. Za każdym z nich kryje się działanie pracowników organizacji.
Czy jest ono optymalne?
Czy działają oni w ramach przemyślanego systemu, którego celem jest kreowanie pozytywnych doznań klientów?
Czy organizacja jako całość jest spójna w maksymalizowaniu satysfakcji klientów, aby zwiększyć szanse na ich lojalność?

Chcąc wzmocnić zdolność swej organizacji do budowania więzi z klientami znajdziesz tutaj możliwości:

  • doskonalenia procesów kształtujących doznania klientów,
  • kształtowania pro–klienckich postaw i kompetencji podległej kadry,
  • rozwoju własnych kompetencji menedżerskich,
  • kreowania kultury organizacyjnej – kultury dialogu, innowacji i ciągłego uczenia się.
Szkolenia na Kazimierzu
Pro Optima Sp. z o.o.
ul. Grzegórzecka 10B/205
31-530 Kraków
tel. +4812 397 79 51